York Hotel Cup H/C Round 1

04Oct2018

From 8.00pm


Porthcawl -v- BYE
St Brides -v- Ewenny Hawks
Ewenny Eagles –v- Tondu C.C.
Fforddygyfraith -v- BYE